Bouwcoördinatie


Bouwen of verbouwen brengt heel wat opvolging en stress met zich mee. Ben je particulier, bedrijf of projectontwikkelaar en op zoek naar ondersteuning? Met onze bouwcoördinatie houden wij de touwtjes van jouw project stevig in handen. 


Graag meer info?

Engenius als bouwcoördinator

Voor het realiseren van een bouwproject is het niet altijd evident om als bouwheer alles  te coördineren en te begeleiden. Zeker met de toenemende complexiteit van de bouwwereld.

Als bouwcoördinator nemen we de taken over die ten laste komen van de bouwheer. Hoe ver dit takenpakket juist reikt, wordt vooraf in een overeenkomst bepaald. Dit kan gaan van enkel het maken van de projectplanning tot de volledige opvolging van A tot Z. We fungeren we als centraal aansprekingspunt voor alle betrokken partijen, maar verdedigen we steeds de belangen van de bouwheer.

Bouwcoördinatie
bouwcoördinatie

Budget & tijd onder controle

Reeds in de ontwerpfase schakelen we de knowhow en de ervaring in van elke partner waardoor we rekening houden met de uitvoerbaarheid. Impact op het concept, gevolgen voor timing of budget worden steeds tegen mekaar afgewogen. Op deze manier worden meerkosten zo goed als uitgesloten.

Door onze ervaring en expertise hebben wij betrouwbare partners binnen de bouwwereld. Daardoor kunnen prijzen worden gedrukt en hebben we meer slagkracht om ons aan de vooraf gestelde deadlines en afspraken te houden.

Open communicatie

Als bouwcoördinator hechten we veel belang aan transparantie. Wij zijn ervan overtuigd dat communicatie essentieel is voor elke fase van een bouwproject.

Onze bouwcoördinator zorgt voor een communicatiestroom waardoor het proces soepeler zal verlopen.  Onze persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat jij als bouwheer betrokken bent bij elke fase.

Co-founders Engenius

Waarom kiezen voor  bouwcoördinatie


  • Wij verdedigen belangen van de klant (bouwheer) en niet die van de aannemer
  • Wij maken budgetteringen, projectplanningen, opvolging en nazorg
  • Wij vragen samen met de bouwheer prijzen op en maken prijsvergelijkingen
  • Wij adviseren in de juiste keuze van de aannemers ivf prijs, expertise, timing, ervaring, referenties
  • Wij helpen met het sluiten van aannemingsovereenkomsten met duidelijke afspraken (planning, prijs, budget)
  • Wij stemmen het gehele bouwteam op elkaar af
  • Wij zijn het centrale aanspreekpunt voor alle vragen en organisatie van de werf
  • Wij betrekken jou bij elke fase in het bouwproces
  • Wij realiseren het project op tijd, binnen budget en met de gewenste kwaliteit
  • Wij communiceren op een open, transparante en eerlijke manier

Meer weten over onze diensten als bouwcoördinator?

Bel ons even op het nummer +32 (0)13 31 13 71

Graag  advies?

Onze Visie

Wie deel uitmaakt van de Engenius community kan rekenen op de steun van een sterk netwerk en op de uitgebreide expertise van gelijkgestemde partners.