Overheidsopdrachten


Engenius biedt als betrouwbare partner ondersteuning aan tal van besturen en lokale overheden. Onze specialisten bieden de juiste ondersteuning bij tijdelijke werkpieken of wanneer er behoefte is aan de ondersteuning in een specifiek technisch domein.

Graag meer info?

Tijdelijke ondersteuning op maat

Als bestuur of lokale overheid is het niet ondenkbaar dat je geconfronteerd wordt met wisselde personeelsbehoeftes. In functie van beschikbare budgetten, subsidies, deadlines, … kan de workload sterk fluctueren.  Dit zorgt voor extra stress en mogelijk zelfs voor  overbelasting van de vaste werkkrachten.

Daarnaast is net op dat moment de juiste kennis of ervaring voor een bepaald project  niet voorhanden of kan een kijk van buitenaf nieuwe inzichten.

Tijdelijke externe ondersteuning door een ervaren expert kan dan een oplossing zijn.

Overheidsopdrachten Engenius
Zaakvoerders Engenius

Aandacht voor elke projectfase

Tijdens de voorbereidingsfase biedt Engenius ondersteuning bij de opmaak van bestekken, het opmaken van ramingen en budgetteringen, de  opmaak van subsidiedossiers,....

Ook tijdens de uitvoeringsfase  kan je beroep doen op onze experts en dit op ieder niveau: van projectleiding over werfleiding tot dagelijks werftoezicht.

Tijdens de nazorgfase  ondersteunen onze specialisten jou bij het afronden van de werken, de oplevering en de afsluiting van het dossier en bij de afhandeling van eventuele claims en verrekeningen. 

Experts in meerdere domeinen

De experts van Engenius bieden ondersteuning  op verschillende technische vakgebieden. Onze experten worden ingezet voor bouwprojecten gaande van ruwbouw en  afwerking inclusief gebouwtechnieken over aanpassingswerken, renovaties en restauraties. Ook bieden wij ondersteuning op het vlak van  infrastructuur zoals wegeniswerken, rioleringswerken en werken rond nutsleidingen en energieverdeling.

Vacatures projectleider bouw

Waarom kiezen voor  Engenius


  • Ruime ervaring bij lokale overheden en besturen
  • Maximaal behartigen van de belangen van de opdrachtgever
  • Diepgaande kennis er ervaring met de wet op overheidsopdrachten en de verschillende gunningsmethodes
  • Vertrouwd met de systemen en processen die door veel overheden gebruikt worden
  • Correcte rapportering overeenkomstig het functieniveau 
  • Ondersteuning op maat van 1/5 tot 5/5 tewerkstelling
  • Overdracht van kennis aan het einde van de opdracht
  • Begeleiding aan bij het verzamelen van AS-Built gegevens
  • Realisatie van het project op tijd, binnen budget en met de gewenste kwaliteit

Meer weten over onze diensten  voor overheden?

Bel ons even op het nummer +32 (0)13 31 13 71

Graag  advies?

Onze Visie

Wie deel uitmaakt van de Engenius community kan rekenen op de steun van een sterk netwerk en op de uitgebreide expertise van gelijkgestemde partners.