De voordelen van bouwcoördinatie

De voordelen van bouwcoördinatie

Bouwen is de dag van vandaag een complex gegeven. Door alle huidige regelgevingen wordt de realisatie van een bouwproject steeds ingewikkelder. Bouwcoördinatie speelt een sleutelrol in de succesvolle voltooiing van een bouwproject. De bouwcoördinator en de bouwheer hebben hetzelfde doel, namelijk het voltooien van een succesvol project dat voldoet aan de verwachtingen of deze overtreft.

Eén aanspreekpunt

Onze bouwcoördinator is het centrale aanspreekpunt tijdens het ganse bouwproces. Wij zorgen voor een technische, kwalitatieve opvolging en bewaken het budget tijdens de uitvoering. De bouwcoördinator zorgt voor advies, correcte offertes, controle op de werf, … Op die manier kan jij met een minimum aan moeite investeren in de opvolging en kan jij je focussen op je hoofdbezigheid.

Het takenpakket van onze opdracht wordt vooraf in een overeenkomst samen met jou bepaald. Dit kan gaan van enkel het maken van de projectplanning tot de volledige opvolging van A tot Z.

Kosten- en tijdsbesparing

Reeds in de ontwerpfase schakelen we de knowhow en de ervaring in van elke partner waardoor we rekening houden met de uitvoerbaarheid. Omdat iedereen meegewerkt heeft aan de totstandkoming, zijn conflicten zo goed als onbestaande. Impact op het concept, gevolgen voor timing of budget worden steeds tegen mekaar afgewogen. Op deze manier worden meerkosten zo goed als uitgesloten.

Door onze ervaring en expertise hebben wij betrouwbare partners binnen de bouwwereld. Daardoor kunnen prijzen worden gedrukt en hebben we meer slagkracht om ons aan de vooraf gestelde deadlines en afspraken te houden.

Helaas is het niet ongebruikelijk om te horen over situaties waar de kosten van een project twee keer zo hoog zijn als vooraf begroot. Een dergelijk scenario is volstrekt onaanvaardbaar indien je kiest voor onze bouwcoördinatie. Wij richten ons op resultaten, niet op excuses.

Continuïteit en expertise

De bouwcoördinator is van begin tot eind betrokken bij het project, wat efficiëntie en effectiviteit aan het proces toevoegt. De kans dat zaken over het hoofd worden gezien wordt hierdoor sterk verkleind.

Wij zorgen ervoor dat jouw bouwproject niet chaotisch of stressvol verloopt. Onze bouwcoördinator fungeert als een betrouwbare adviseur gedurende het hele bouwproces en begeleidt de weg naar het best mogelijke resultaat. Wij verfijnen het bouwproces van begin tot eind en beheren dit proces in ordelijke stappen.

Open, eerlijke communicatie en betrokkenheid

Engenius hecht veel belang aan transparantie. Wij zijn ervan overtuigd dat communicatie essentieel is voor elke fase van een bouwproject. Onze bouwcoördinator zorgt voor een communicatiestroom waardoor het proces soepeler zal verlopen.  Wij zorgen ervoor dat jij als bouwheer betrokken bent bij elke fase.

Bouwsoftware

Door opmerkingen, foto’s en documenten op één locatie te synchroniseren, kunnen alle betrokken partijen updates, budgetten en wijzigingen aan de planning volgen wanneer deze zich voordoen.

Ons platform stelt jou in staat om alle wijzigingen in real time te visualiseren, waardoor een papierloze methode van projectbeheer ontstaat. Op die manier ben je steeds up-to-date.

Sleutel tot succes

Bouwcoördinatie kent dus tal van voordelen voor de verschillende partijen en heeft één doel, namelijk het realiseren van het project dat beantwoord aan het vooropgestelde concept, kwaliteit, budget en timing. De sleutels voor het succes van onze formule zijn gebaseerd op goede afspraken en onderling vertrouwen.

Graag meer info? Stuur een email naar info@engenius.eu of bel even op +32 (0)11 870 869.