Op weg naar generation freelance

Op weg naar generation freelance

In aflevering 9 van onze podcast Freelance Blueprint vertelt Liesbeth Vandenrijt hoe verschillende generaties naar werk kijken. Ze legt de verschuiving uit van professionele behoeftes die over de generaties plaatsvinden. Dit artikel is een samenvatting van de podcast ‘Op weg naar generation freelance’ .

Opkomst van Flexicurity
De nieuwe generatie is echt wel anders dan hun voorgangers! Ze zijn zeker ondernemender, maar op een andere manier. Ze gaan op zoek naar een rol waar ze autonoom kunnen functioneren. Ze willen het beste van 2 werelden, namelijk flexicurity. Ze willen dus de vrijheid om hun eigen ding te doen, maar ze willen ook zekerheid in hun werk.

Identiteit en werk is niet meer zo strak verbonden
Vroeger verleenden we onze totale identiteit aan werk: iemand was bijvoorbeeld bakker of leraar. De vorige generatie streefde bijvoorbeeld sterk naar een contract van onbepaalde duur maar voor jongeren is dit geen prioriteit meer. Ze houden van afwisseling en willen niet vastzitten aan één job voor de rest van hun leven. Dit leidt tot een verschuiving in de manier waarop ze naar hun loopbaan kijken, met kortere cycli van werk. Vroeger kwamen mensen na 6 à 7 jaar terug actief komen op de arbeidsmarkt, nu al na 2 jaar. Jongeren willen verschillende taken en rollen opnemen en dat sluit perfect aan bij bijvoorbeeld een freelance statuut.

Millennials en Gen Z: Werknemers als klanten
Het opvallende verschil tussen millennials en Gen Z, in vergelijking met voorgaande generaties, is hun perceptie van werk. Ze zien zichzelf niet alleen als werknemers, maar ook als klanten. Vraag en aanbod is van plaats gewisseld. Deze generatie eist flexibiliteit, zowel in tijd als plaats en is gewend aan on-demand beschikbaarheid van alles. Remote werken is voor hen de norm geworden. Ze willen tijdens de dag zowel aan hun professionele als aan hun persoonlijke ontwikkeling kunnen werken.

Hybride werkmodellen zijn de toekomst
Een interessante trend is het verlangen van jongeren om meerdere professionele activiteiten te combineren en hun loopbaantraject zelf uit te stippelen. Ze streven naar het combineren van twee professionele activiteiten, mogelijk zelfs twee verschillende statuten, wat bekend staat als ‘slashen’. De oplossing ligt daarom in een hybride werkmodel, waarbij werknemers verschillende statuten kunnen combineren om aan hun behoeften te voldoen.

Uitdagingen voor werkgevers
Deze veranderingen brengen ook uitdagingen voor werkgevers. Vaak behoren werkgevers tot een andere generatie en is er een kloof in perceptie en waarden. Om deze kloof te overbruggen, moeten werkgevers zich bewust worden van de behoeften en verwachtingen van jongere werknemers en flexibel zijn in hun benadering van werk. Werkgevers zouden moeten proberen zich in de schoenen van jongeren te plaatsen, of zelfs een moment te leven vanuit hun perspectief. Hier ligt een enorme kans om dichter tot elkaar te komen.

Valkuilen nieuwe generatie
De generatie van digital natives heeft veel sterke punten, maar ze staan ook bekend om hun ongeduld. Vaak streven ze naar een hoog loon en een prestigieuze functie vanaf het begin. Het is belangrijk dat ze leren begrijpen dat iedereen een leercurve doormaakt en dat groei en ontwikkeling tijd kosten.

Bovendien streven ze, beïnvloed door sociale media, naar perfectie. Het idee van falen past niet binnen hun ideaalbeeld, waardoor hun frustratietolerantie veel lager is dan die van de boomer generatie.

Wetgeving moet ook mee
Er zijn belemmeringen om mensen flexibel aan het werk te zetten. Flexibel werken moet een grotere erkenning krijgen in het wetgevend kader. Het huidige systeem loopt vaak achter op de behoeften van moderne werknemers.

De arbeidsmarkt verandert snel. Als werkgever is het freelance statuut een interessant gegeven om een flexibele schil te creëren. Werkgevers zullen moeten evolueren en een flexibele en hybride werkomgeving moeten ontwikkelen die tegemoetkomt aan de behoeften van de nieuwe generatie.

Om het volledige gesprek te ervaren en meer context te krijgen kan je hier de podcast ‘Op weg naar generation freelance’ beluisteren.