Burn-out als levensles

In deze podcastaflevering over burn-out deelt Wim Maes zijn persoonlijke ervaring. Hij vertelt hoe hij woede en irritatie als cruciale signalen herkende op zijn weg naar een burn-out. Wim benadrukt het belang van begrip vanuit de omgeving, evenals het erkennen van persoonlijke grenzen. Daarnaast deelt hij inzichten over karaktereigenschappen die mensen vatbaarder kunnen maken voor burn-out, zoals perfectionisme.

De nadruk ligt op het tijdig herkennen van signalen en het actief zoeken naar ondersteuning, zelfs voordat de druk te hoog wordt. Wim deelt zijn ervaring met verschillende vormen van zorg, zoals coaching, psychologische begeleiding en medische hulp en benadrukt het belang van proactief zoeken naar de juiste ondersteuning. 

Deze aflevering biedt waardevolle inzichten en praktische tips die iedereen kan gebruiken om beter om te gaan met stress en druk, zowel op het werk als in het dagelijks leven.

Image

Over Wim Maes

Wim Maes is bouwkundig ingenieur en begon zijn carrière als projectleider in de bouw. In de loop der jaren breidde zijn vakgebied zich uit door een breed scala aan activiteiten zoals energie, datacenters, HVAC, beveiliging en spoorwegsignalisatie. De rode draad was altijd zijn rol als coördinator of project- of teammanager.

Sinds 2022 is Wim Via Engenius aan de slag als freelance projectmanager.