Blog - renovatie met BIM

Renovatie met BIM

Studenten LUCA School of Arts ontwerpen renovatie met behulp van BIM model

De studenten van het 2de jaar prof. Bachelor van LUCA School of Arts werken een renovatiemodel uit aan de hand van een bestaande toestand. Zij moeten hierbij een 10-tal problemen oplossen en uitwerken rekening houdend met de opgelegde randvoorwaarden en de geldende reglementeringen.

Voor deze opdracht koos de school voor een renovatieproject van een 18de eeuwse woning. Dit is een renovatieproject van architectenbureau Bo Architecture in samenwerking  met TANDEM ingenieurs.

Als docent BIM van de hogeschool bouwde onze BIM expert Johan Meesen, aan de hand van de opmetingsplannen en foto inventaris, een 3D model van de bestaande toestand van de woning.

De woning bestaat uit een kleine kelder met een booggewelf, 3 verdiepingen en een zolder.

Aangezien het om een oude woning gaat en om de toestand zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, werden de nodige “family”s in het model gemaakt. Zo kunnen de studenten zien hoe de structuur van de woning is opgebouwd, hoe de plafonds zijn gemaakt van houten balken met daarop een secundaire structuur en vervolgens de planken vloer. Verder is in het model ook de dakconstructie uitgewerkt met de oude spanten, gordingen en tengellatten.

Om te kunnen spreken van een BIM model heeft Johan getracht getracht zoveel mogelijk intelligentie in het model te steken. Het model werd dan ook gebouwd volgens de modeleer-richtlijnen van het WTCB waarbij alle elementen in het model eenduidige kenmerken hebben en het model kan gebruikt worden om verder te ontwerpen.

Door bijvoorbeeld het transparant maken van de bouwschillen  wordt de structuur beter zichtbaar en kunnen de studenten beter analyseren hoe de structuur in elkaar zit en welke maatregelen genomen moeten worden om hun problemen aan te pakken. Zit de draagstructuur juist naar de wensen van de architect of moeten bijkomende structuren aangebracht worden, kloppen de bouwschillen met de vereisten van de EPB regelgeving, ….

Johan Meesen
BIM Expert Engenius