Projectmanager Peter Nouwen over de uitdagingen van het bouwen van een biogascentrale.

Onlangs kregen we de unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen van een biogascentrale in Lommel. De bouwwerkzaamheden worden opgevolgd door onze projectmanager Peter Nouwen. Geïnspireerd door de werking van de biogascentrale, stelden we Peter enkele vragen over de uitdagingen van de bouw, de unieke aspecten van het project en de bijdrage aan afvalvermindering en duurzaamheid.

In het licht van duurzame energie benadruk je de cruciale rol van biogascentrales bij het omzetten van organisch afval in energie. Wat maakt dit natuurlijke proces zo effectief in het produceren van bruikbaar biogas uit biologisch materiaal?
“Een biogascentrale zet organisch afval om in bruikbare energie. Het organisch materiaal, zoals bijvoorbeeld voedselafval, wordt in grote tanks geplaatst waar micro-organismen het afbreken. De centrale werkt op basis van anaerobe vergisting. Het is een natuurlijk proces waarbij micro-organismen biologisch materiaal afbreken en omzetten in biogas. Daarna wordt het geproduceerde biogas gezuiverd en omgezet in energie.

Een van de opvallende kenmerken is de flexibiliteit in energieproductie. Afhankelijk van de specifieke behoeften kan gekozen worden tussen het genereren van elektriciteit of het produceren van aardgas. Hierdoor draagt de centrale bij aan een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.”

Wat is voor jou de grootste uitdaging bij het bouwen van de biogascentrale?
“De bouw brengt toch wel unieke uitdagingen met zich mee. Een van de grootste uitdagingen is het integreren van geavanceerde technologieën die nodig zijn voor de werking van de centrale. We zorgen ervoor dat de systemen naadloos samenwerken, van de anaerobe vergisting tot de energieproductie. Bovendien moeten we rekening houden met strikte milieunormen en veiligheidsvoorschriften, wat de complexiteit van het project verhoogt.”

Wat onderscheidt de bouw van een biogascentrale van bijvoorbeeld de bouw van een industrieel pand?
“De bouw van een biogascentrale verschilt aanzienlijk van de constructie van traditionele industriële panden. Hier ligt de focus niet zozeer op het bouwen van de ruwbouw, maar vooral op het implementeren van geavanceerde technologieën. Het is een multidisciplinair project dat expertise vereist op het gebied van energietechnologie, milieutechniek en automatisering.”

Hoe draagt volgens jou de biogascentrale bij aan afvalvermindering en duurzaamheid?
Naast het produceren van energie, speelt de biogascentrale een cruciale rol in het verminderen van organisch afval. Het resterende materiaal na de vergisting wordt gebruikt als hoogwaardige meststof. Op die manier krijgt alle organisch afval een tweede leven. In Frankrijk worden hiermee bijvoorbeeld de velden verrijkt, wat bijdraagt aan duurzame landbouwpraktijken.

Wat vind je het meest fascinerende aan het opvolgen van de bouw van deze biogascentrale?
“Wat me fascineert aan projecten zoals deze biogascentrale is de constante leerervaring. Het is niet alleen het volgen van de ruwbouw, maar vooral het begrijpen van de complexe technische processen die me blijven uitdagen. Elk project is uniek en dat houdt me gemotiveerd en gepassioneerd om steeds meer bij te leren en bij te dragen aan duurzame oplossingen.”

Dank aan Peter Nouwen voor het delen van zijn inzichten en ervaringen bij het opvolgen van dit uitdagende en innovatieve project.